Vstupné komplexné vyšetrenie

Home / Vstupné komplexné vyšetrenie

Vstupné komplexné vyšetrenie

Pri vstupnom vyšetrení najprv u nás vypíšete dotazník, ktorý nás bude informovať o Vašom celkovom zdravotnom stave. Po krátkom rozhovore s Vami pristupujeme podrobnému vyšetreniu stavu tvrdých zubných tkanív ( prítomnosti kazov, výplní, koruniek a mostíkov, usporiadanie zubov, poloha zubov…), vyšetreniu ďasien, stavu parodontu, vyšetreniu slizníc dutiny ústnej a jazyka a slizničných a jazykových úponov. Po zhodnotení stavu a vypočutí Vaších predstáv  spoločne s Vami vypracujume individuálny plán liečby.

Neodeliteľnou súčasťou vstupného vyšetrenia je röngenové vyšetrenie. Pri vstupnej prehliadky doporučujeme urobiť panoramatický röngen a záhryzové snímky (bite-wing).