Ošetrenie koreňových kanálikov (endodoncia)

Home / Ošetrenie koreňových kanálikov (endodoncia)

Ošetrenie koreňových kanálikov (endodoncia)

Keď je už kaz tak rozsiahly že sa blíži k dreňovej dutine, kde je uložený nerv, zub vyžaduje liečbu ošetrením koreňových kanálikov. Táto časť stomatológie sa nazýva endodoncia.

Endodoncia je jedna z najzaujímavejších častí stomatológie ,ktorá je náročná na techniku, ale aj na čas. Pri endodontickom ošetrení ide o nájdenie všetkých koreňových kanálikov, odstránenie nervu a ciev, mechanického opracovania kanálikov a chemickej dezinfekcie a nakoniec hermetického uzatvorenia koreňových kanálikov až po hrot koreňa.

V našej zubnej ambulancii sa snažíme celé ošetrenie robiť bezbolestne a pri práci používame moderné prístroje-apexlokátor (prístroj, ktorý meria dĺžku koreňového kanálika) a rotačný prístroj na opracovanie koreňových kanálikov, aby sme vaše oštrenie zrýchlili a urobili čo najkvalitnejšie. Celé endodontické ošetrenie treba kontrolovať  röngenovými intraorálnymi snímkami.