Cenník

Home / Cenník

Orientačný cenník vybraných stomatologických zákrokov

Cenu stomatologického výkonu nemožno generalizovať, keďže každý stomatomatologický zákrok je individuálny a vyžaduje inú časovú náročnosť. Naša zubná ambulancia má zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou a s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Zdravotná poisťovňa časť zákroku prepláca len pacientom,ktorý absolvovali v predchádzajucom roku preventívnu prehliadku. Pokiaľ pacient chce aby mu boli výkony čiastočne hradené, musí 1 x ročne prísť na preventívnu prehliadku a sanovať svoj chrup.
Lekár nie je povinný pacientovi oznamovať, že príslušný kalendárny rok nebol na preventívnej prehliadke.

Cenník Vám vieme poskytnúť na vyžiadanie emailom.

Kontaktujte nás cez Kontakt stránku.

 

 

 

posledná zmena k dátumu 26.11.2018
SlužbaPriama platbaPlatba cez poisťovňu
Registrácia pacienta v našej zubnej ambulancii 25.00 € 25.00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 12.50 € 0.00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie 15.00 €0.00 €
Vyžiadané ošetrenie u nás neregistrovaného pacienta 5.00 € 5.00 €
Vyžiadané ošetrenie mimo ordinačných hodín 30.00 € 30.00 €
Vyžiadaná odborná konzultácia (15 min) 15.00 € 15.00 €
Vynechanie objednaného termínu, odhlásenie v deň objednávky (30min.termin) 25.00 € 25.00 €
Koferdamová blana,optradam 6.50 € 6.50 €
ANESTÉZA
Anestéza, slizničná 1.50 € 1.50 €
Anestéza, infiltračná, zvodová, intraligamentárna (1 ks:1,8ml-2ml) 10,00 € – 12,00 € 10,00 € – 12,00 €
(poisťovna čiastočne preplatí pacientovi aestézu pri extrakcii a vit.extirpacii.
Každá ďalšia anestéza v tom istom sedení6,00 €6,00 €
DENTÁLNA HYGIENA
Dentálna hygiena u detí do 12 rokov 28.00 € 28.00 €
Dentálna hygiena od 12 roku do 18roku 35.00 € 35.00 €
Dentálna hygiena s pieskovaním 55.00 € 45.00 €
Medzizubná kefka na inštruktáž dentálnej hygieny1.50 € 1.50 €
Vyšetrenie, inštruktáž a nácvyk hygieny dutiny ústnej15.00 € 15.00 €
RÖNGEN
Intraorálna snímka zubov 6.20 € 6.20 €
Napálenie na CD 0.50 € 0.50 €
Panoramatický röngen 14.50 € 14.50 €
KOREŇOVÁ VÝPLŇ – endodoncia
cena nezahŕňa koferdam, anestézu, rtg a preendodontickú a postendodontickú dostavbu
Prvá návšteva provizorné endodontické ošetrenie – jeden koreňový kanálik cca 50,00€ cca 40,00€
Prvá návšteva provizorné endodontické ošetrenie -dva-tri koreňové kanáliky cca 60,00€ cca 50,00€
Prvá návšteva provizorné endodontické ošetrenie – štyri a viac koreňových kanálikov cca 70,00€ cca 60,00€
Druhá návšteva – definitívne zaplnenie korenoveho kanalika- jeden koreňový kanálik cca 70,00€ cca 50,00€
Druhá návšteva – definitívne zaplnenie korenoveho kanalika- dva koreňové kanáliky cca 90,00€ cca 60,00€
Druhá návšteva – definitívne zaplnenie korenoveho kanalika- tri koreňové kanáliky cca 100,00€ cca 70,00€
Druhá návšteva – definitívne zaplnenie korenoveho kanalika- štyri koreňové kanáliky cca 110,00€ cca 80,00€
Ošetrennie koreňového kanálika v jednom sedení – jeden koreňový kanálik cca 100,00€ cca 70,00€
Ošetrennie koreňového kanálika v jednom sedení – dva koreňové kanálikycca 130,00€ cca 78,00€
Ošetrennie koreňového kanálika v jednom sedení – tri koreňové kanálikycca 140,00€ cca 88,00€
Ošetrennie koreňového kanálika v jednom sedení – štiry koreňové kanálikycca 150,00€ cca 98,00€
VÝPLŇ KORUNKY ZUBA-„plomba“
Pečatenie fisúr 23.00 € 23.00 €
Výplň amalgám, skloionomer, kompomer od 38,00€ – 58,00€ od-30,00€ -45,00€
Príplatok za každú použitú kapslu (skloionomer, amalgám) 5.00 € 5.00 €
Výplň fotokompozitom od 35,00€ -70,00€ od 30,00€ – 50,00€
Podložka pod výplň (Calcimol LC,Ionoseal, SDR, flow…)5.00 €5.00 €
Fazeta z fotokompozitu – priama 65.00 € 65.00 €
Mostík na sklenených vláknach 250.00 € 250.00 €
Dočasné ošetrenie hlbokého kazu- biodentin 36.50 € 32.38 €
Preendodntická dostavba zuba fotokompozitom 23.00 € 23.00 €
Postendodontická dostavba zuba fotokompozitom 30.00 € 30.00 €
Sklenený koreňový čap 33.00 € 33.00 €
Aplikácia sklovláknovného čapu s dobudovaním pahylu 60.00 € 60.00 €
PROTETIKA
Alginátový odtlačok 9.50 € 9.50 €
Silikónový odtlačok 12.00 € 12.00 €
Registrácia zhryzu 6.00 € 6.00 €
Inley/onley kompozitná 110.00 € 110.00 €
Inlay /onlay keramická 200.00 € 200.00 €
Korunka kovokeramická od 175,00€ od 160,00€
Korunka celokeramická 270,00€ od 255,00€
Celková snímateľná náhrada od 250.00 € od 150.00 €
CHIRURGIA
k cene extrakcii sa pripočíta cena anestéze a rongenu (ak ho pacient nemá)
Vytiahnutie zuba s postetrakčným ošetrením- jednokoreňový zub 38.00 € cca 30.00 €
Vytiahnutie zuba s postetrakčným ošetrením- viackoreňový zub 43.00 € cca 30.00 €
Komplikované vytiahnutie zuba s postetrakčným ošetrením- viackoreňový zub 50.00 € cca 38.00 €
Chirurgická extrakcia zuba,alebo jeho časti 59.00 € 59.00 €
Extrakcia zuba múdrosti vykonaná chirurgom 59.00 € 59.00 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti od 85,00 € od 85,00 €
Odstránenie ťahu uzdičiek od 55,00 € od 55,00 €
Plastika oroantrálnej komunikácie 40.00 € 40.00 €
Komplexné ošetrénie okoločeľustného zápalu 10.00 € 10.00 €
Resekcia koreňového hrotu85.00 €85.00 €
Chirurgická konzultácia (15 min)15,00 €15,00 €