Röntgenologické vyšetrenie

Home / Röntgenologické vyšetrenie

Röntgenologické vyšetrenie

Panoramatický digitálny rtg . Umožňuje odhaliť kazové lézie voľným okom neviditeľné , retinované zuby múdrosti, periapikálne fokálne infekcie a tak predhádzať progresii patologickému procesu. Digitálny rtg prístroj umožňuje znížiť radiačnú záťaž na polovicu v porovnaní s klasickým rtg. prístrojom. Doporučujeme pri vstupnom vyšetrení, pri ktorom je dôležitou súčasťou správnej diagnózy stavu chrupu a taktiež minimálne 1 x za dva roky pri preventívnej prehliadky.

Intraorálny rtg   s nepriamou digitalizáciou. Umožňuje včasné odhalenie zubného kazu, pomáha správne diagnostikovať patologický proces. Nepriama digitálizácia znižuje radiačnú záťaz na ½ oproti klasickému rtg žiareniu. Okrem toho , že má dôležitú úlohu pre diagnostiku patologického procesu, doporučujeme využívať záhryzové snímky(Bite- wing) prípadne klasické intraorálne snímky pri preventívnej prehliadky na včasné a presné odhalenie kazu.