MDDr. Malíček Ľubomír

Stomatochirurg
 MDDr.Malíček Ľubomír

MDDr.Malíček Ľubomír

V roku 2012 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor zubné lekárstvo. Od roku 2012 pracuje na Onkologickom ústave Svätej Alžbety na oddelení stomatologickej chirurgie, kde nadobudol aj certifikát z dentoalveolárnej chirurgie. V našej zubnej ambulancii sa venuje dentoalveolárnej chirurgii. Vo svojom odbore sa zdokonaľuje účasťou na domácich a zahraničných školeniach